Maatschap Fysiotherapie Boekestein

FysioHoorn

Visser Fysiotherapie

Praktijk voor Fysiotherapie Grote Waal

Fysiotherapie van der Laan

Maatschap Fysiotherapie Boekestein

FysioHoorn

Visser Fysiotherapie

Praktijk voor Fysiotherapie Grote Waal

Fysiotherapie van der Laan

De fysiotherapeut van de SFP, uw specialist in beweging.

Samenwerkende Fysiotherapie Praktijken. Hét adres voor Fysiotherapie in Hoorn.

Op 1 januari 2001 werd de Stichting Samenwerkende Fysiotherapie Praktijken Hoorn opgericht door vier fysiotherapiepraktijken. De oprichting van deze Stichting volgde op een al sinds enkele jaren bestaand intercollegiaal overleg tussen deze praktijken. De reden om met elkaar een Stichting op te richten was gelegen in de onderlinge wens om het overleg en de uitkomsten daarvan te formaliseren en de samenwerking verder te intensiveren.

De oprichting van deze Stichting lag ook in de lijn van de beleidsuitgangspunten van de toenmalige Minister van Volksgezondheid mw Borst, waarin zij onder andere prioriteit gaf aan het tot stand brengen van samenwerkingsvormen in de Gezondheidszorg. Dit met onder andere als doel zowel de kwaliteit, de doelmatigheid, de bereikbaarheid en de uniformiteit te behouden c.q. te verbeteren.

Inmiddels bestaat de SFP uit maar liefst zes praktijken èn heeft zich grotendeels aangesloten bij de landelijke organisatie Fys’optima. Alles met als doel toegankelijke en hoogwaardige kwalitatieve fysiotherapie in al haar facetten te kunnen bieden aan patiënten in de regio Hoorn.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het op voet van gelijkheid vergroten, versterken en stimuleren van de samenwerking tussen fysiotherapeuten. Wij houden ons onder andere bezig met contact leggen met “andere” werkers in de zorg (bijv. artsen en fysiotherapeuten), de regionale zorgverzekeraar en het ontwikkelen van gezamenlijk kwaliteitsbeleid. Hierbij kunt u denken aan het ontwikkelen van uniforme behandelstrategieën.

Als Stichting willen wij ook een aanspreekpunt zijn voor de diverse lokale en/of regionale vertegenwoordigers van instanties in de gezondheidszorg met name daarbij waar het gaat om onderlinge overlegsituaties, kwaliteitsbeleid, aspecten rondom de patiëntenzorg. Hierbij denken wij aan onder andere aan de Plaatselijke Huisartsen Vereniging, het Regionale Genootschap Fysiotherapie, de Zorgverzekeraars, andere eerste lijns instellingen, het Westfries Gasthuis en de gemeente Hoorn.

Copyright Samenwerkende Fysiotherapie Praktijken Hoorn   Acquisitie op basis van deze website wordt niet op prijs gesteld