De SFP is partner van Fys’optima.

Met andere zorgverleners, disciplines en instellingen wordt er samengewerkt. Een opsomming hiervan treft u hieronder aan:

 • Logopedie Ramen
 • MKD Tamarinde Hoorn
 • Intern begeleider Piramide (Speciaal Basis Onderwijs)
 • Logopedisch centrum West-Friesland
 • Het Antwoord
 • Diverse scholen voor basisonderwijs (o.a. Parcival, Mariaschool, Dynamis, Montessori school, SBO De Wissel)
 • Ambulante begeleiding Mytylschool de Ruimte
 • Stichting MEE
 • Logopediste Sandra Swalue
 • Psychologen uit de eerste lijn en werkzaam bij het GGZ
 • Gnatholoog
 • Kaakchirurgen Westfries Gasthuis
 • Orthodontisten en tandartsen
 • Het Hospice Dignitas te Hoorn
 • Huis van Bewaring Zwaag
 • Gynaecologen WFG Hoorn
 • Urologen WFG Hoorn
 • Seksuoloog
 • Psychiater
 • Huisartsen
 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Proctoloog
 • Chirurgen WFG Hoorn
 • Gastro-enteroloog WFG Hoorn
 • MLD-arts en kinderartsen
 • Sportcentrum Vredehof
 • Alle disciplines van het verzorgingshuis Westerhaven
 • Orthopeden WFG Hoorn en Kliniek Roosendaal
 • SMA Hoorn
 • KNVB centrum Zeist
 • MRI centrum A’dam
 • Echografisch centrum Velsenbroek
 • Ergotherapie WFG Hoorn
 • Octant Tandheelkundig Centrum,  Scart
 • De Gezonde Zaak (arbeidsgerelateerde zorg)
 • Locatie Gerritsland Esdege Reigersdaal
 • H.V.V. Hollandia
 • V.v. Zwaluwen 30
 • Z.v.v.’t Veerhuys
 • V.v. Always Forward
 • S.c. Spirit
 • V.v. Berkhout
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Sportinstituut van der Werff
 • Sportschool Ton Neuhaus
 • ASKO schoonmaakbedrijf
 • AWF aannemersbedrijf
 • Reus stucadoorsbedrijf
 • ASKO schoonmaakbedrijf
 • STEP reïntegratiebedrijf