De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van spannings- of stressgerelateerde klachten en onbegrepen klachten. Deze klachten worden veroorzaakt door een combinatie van lichamelijke en psychische factoren. Deze samenhang is in eerste instantie vaak niet duidelijk.

Binnen een behandeling volgens psychosomatiek wordt gewerkt volgens het biopsychosociaal model. Dit houdt in dat zowel lichamelijke, als psychologische, als sociale aspecten bij de behandeling worden betrokken. Vaak wordt het lichaam als eerste aangrijppunt gekozen om de spanningscirkel te doorbreken.

Waar?