Pijnklachten uitgaande van het kaakgewricht en/of kauwspieren worden ook wel CranioMandibulaire Dysfunctie (CMD) of TemporoMandibulaire Dysfunctie (TMD) genoemd. Symptomen welke veroorzaakt worden door afwijkingen en/ of dysfunctioneren van het kauwstelsel zijn onder andere;

  • knappende, krakende kaakgewrichten;
  • oorpijn;
  • hoofdpijn;
  • vermoeide, “stijve/ gespannen” kauwspieren;
  • duizeligheid;
  • pijn voor het oor;
  • uitstralende pijn naar hoofd-halsgebied

De verstoring van de normale functie van het kauwstelsel kan leiden tot problemen met bijvoorbeeld kauwen, gapen, afhappen van voedsel, praten, de mondopening, zingen, het bespelen van muziekinstrumenten enz.

Ontstaan van CMD

Over het ontstaan van klachten in het kauwstelsel zijn veel theorieën ontwikkeld. Er is echter niet een bepaalde oorzaak aan te wijzen. Soms ontstaan klachten door verkeerde belasting, verkeerd gebruik [knarsen of klemmen] of door overbelasting (kauwgom kauwen). Ook kunnen standsafwijkingen van onder – en bovenkaak, tanden en kiezen leiden tot CMD. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat er een complex van factoren is welke CMD klachten veroorzaakt. Naast bovenstaande voorbeelden valt ook nog te denken aan stress, verkeerd tong-slikgedrag en verkeerde houding/ stand van de nek.

Diagnose en behandeling

De diagnose CMD wordt meestal door uw huisarts of tandarts gesteld. Indien in samenspraak met u beslist wordt dat behandeling of verder onderzoek noodzakelijk is wordt u verwezen naar de fysiotherapeut welke is gespecialiseerd in kaakfunctiestoornissen of naar de Werkgroep CranioMandibulaire Dysfunctie. Soms echter komt u met oorklachten terecht bij de KNO arts, of met hoofdpijnklachten bij de neuroloog. Deze specialisten zullen indien wenselijk u verwijzen naar de Werkgroep CMD.

Na onderzoek door de Werkgroep wordt een behandeladvies gegeven. Dit advies wordt meegedeeld aan u en aan diegene die u verwezen heeft naar de Werkgroep. Zoals het onderzoek plaatsvindt in multidisciplinair verband zo zal ook de therapie vaak bestaan uit een combinatie van verschillende behandelingen. Voorbeelden hiervan zijn opbeetplaattherapie door de Gnatoloog, afleren van verkeerde slik- tong- en spraakgewoontes door de Logopedist en herstellen of optimaliseren van de functie van het kauwstelsel (gewricht en spieren) door de Fysiotherapeut. Om tot een goed behandelresultaat te komen is uw medewerking en inzet echter van groot belang; bijv. bij het afleren van bepaalde gewoontes, het dragen van de opbeetplaat of het doen van oefeningen!

Waar?