Begripsomschrijving

Per 01-01-2006 is de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) van start gegaan. Dit betekent dat patiënten rechtstreeks bij de fysiotherapeut terecht kunnen zonder tussenkomst van een verwijzer. Alle fysiotherapeuten van de stichting SFP zijn gecertificeerd de DTF in de praktijk toe te passen. Hieronder volgt een overzicht van handelswijze wanneer een patiënt zich direct bij ons aanmeldt.

Handelswijze

Bij het eerste contact, binnen 24 uur na aanmelding, zal in ongeveer tien minuten een screening plaatsvinden. In deze screening zal het volgende worden bekeken:

  • Reden contact
  • Belangrijke gezondheidsproblemen en het beloop daarvan
  • Rode vlaggen (pluis/ niet-pluis)

Naar aanleiding van deze screening kunnen de volgende stappen worden ondernomen: Bij identificatie van pathologische patronen waarbij herkenbare tekens en/ of symptomen aanwezig zijn die binnen het fysiotherapeutische werkveld vallen, zal worden overgegaan op een aanvullend fysiotherapeutisch diagnostisch proces. Afhankelijk van deze fysiotherapeutische diagnose zal worden bepaald of de patiënt in behandeling wordt genomen of wordt verwezen naar de huisarts.

Is er sprake van afwijkende beelden (pathologische tekens en/of symptomen, niet herkenbare patronen of rode vlaggen) zal de patiënt worden geadviseerd de huisarts te consulteren. Het screeningsformulier wordt, na toestemming van de patiënt, naar de huisarts verstuurd.