Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Registerfysiotherapeut

Deze ook wel genoemde Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van uw fysiotherapeut. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Alle bij de SFP werkzame fysiotherapeuten mogen zich registerfysiotherapeut noemen.

Vergoeding

Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Wilt u meer informatie? Vraag het aan de helpdesk van uw verzekeraar.

Afspraak

Voor een afspraak belt u met éé van de praktijken.

Samenwerking

Uiteraard is samenwerking zeer belangrijk. We hebben als SFP een overeenkomst afsluiten met de HuisArtsen GROep Hoorn. In deze overeenkomst is afgesproken hoe we binnen het DTF proces als fysiotherapeut handelen. De overeenkomst kunt u hier lezen.

Gedragslijn

Binnen de SFP hebben we een gedragslijn vastgelegd. Hierin staat hoe we handelen binnen het DTF proces. Deze gedragslijn kunt u hier vinden.

Zelfscreening

U kunt zelf alvast een screening uitvoeren. Hiermee kunt u ook deels zelf bepalen of een bezoek aan de fysiotherapeut zinvol is. Klik voor het uiteindelijke advies op het meest juiste antwoord. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen dan kunt u ons natuurlijk altijd telefonisch benaderen. U kunt ook een e-mail bericht zenden.